odwolanie od decyzji utraty statusu osoby bezrobotnej

Baza wyszukanych haseł

Księga Ocalenia / The Book of Eli (2010) *DVDRip - Filmy z polskim ...

Temat: Utrata statusu bezrobotnego.
Użytkownik "Krzysztof Doniczka" <kdonic@NO-SPAMinteria.plnapisał w wiadomości Witam szanowne grono. W dniu wczorajszym otrzymałem list polecony z PUP z decyzją o utracie statusu osoby bezrobotnej. Powodem było nie stawienie się w terminie ... Odzyskanie statusu osoby bezrobotnej może nastąpić po upływie co najmniej 3 miesięcy o dnia niestawienia się w Powiatowym Urzędzie Pracy - w wyniku ponownej rejestracji." To prawda. Taki jest przepis. Zapewniam, że to nie jest wymysł PUP, ani Pań tam pracujących. Kłótnia nic nie pomoże, bo decyzja zapadła. Masz na niej zapewne pouczenie o prawie odwołania, ale argument pt. "zapomniałem" raczej nie...
Źródło: topranking.pl/1854/utrata,statusu,bezrobotnego.phpTemat: Inwigilacja, psześladowanie, czy inne słowo?
(tekst w nowej ortografi: ó-u, ch-h,rz-ż/sz, -ii--i) W dniu 17-12-2007 w trakcie obowiązkowej wizyty w PUP dostałam decyzję, że z dniem XX-01-2007 straciłam status osoby bezrobotnej. Pieczątkę podsteplowała Teresa Instyńska-Murawska. Także wczoraj złożyłam w PUP odwołanie mniej więcej takie (tekst we w miarę tradycyjnej ortografi): " 17 grudnia 2007 xxxxxxx xxxxxxxx yyyyyyyyyyyyyyyy zz-zzz zzzzzzzzz Poste Restante Wojewoda Mazowiecki Pl. Bankowy 3/5 00-142 Warszawa za pośrednictwem Starosta Powiatu Wołomińskiego zgodnie z pouczeniem zamieszczonym pod  decyzją odwołanie wnoszę w Państwowym Urzędzie Pracy W dniu 17 grudnia 2007 (dzisiejszym) otrzymałam decyzję o utracie przeze mnie statusu osoby bezrobotnej z dniem xx stycznia 2007 roku (czyli prawie rok temu), równocześnie zaproponowano mi ponowną rejestrację w dniu dzisiejszym. Decyzja jest w moich oczach absurdalna i niezgodna z prawem ponieważ zgodnie z wymaganiami tego urzędu meldowałam się w nim na dwu wizytach w lutym 2007 i lipcu 2007 (a więc po dacie utraty statutu osoby bezrobotnej), oraz wielokrotnie pomiędzy wyznaczonymi wizytami ... na dzień dzisiejszy i zgodnie z wymaganiami byłam w urzędzie, gdzie właśnie  zaproponowano mi ponowne zarejestrowanie się, dlatego myślę, że jednym z celów absurdalnej decyzji było ukrycie długotrwałego bezrobocia i ukrycia faktycznej stopy bezrobocia. Ubezpieczenie zdrowotne jest mi potrzebne na wypadek następnego pobicia przez policję lub straż miejską w jakimś sądzie (jak w dniu 29 grudnia 2006 w Sądzie przy Terespolskiej w ... długotrwale bezrobotna i zasiłek nie należy mi się. Decyzja została umotywowana tym, że w dniu xx stycznia 2007 wymeldowałam się z ówczesnego miejsca zameldowania, jednak  jest niezgodna z prawem ponieważ zgodnie z załączonym pouczeniem załącznik 1, otrzymanym z PUP   &#8222;Status bezrobotnego ma osoba która:   (...) 17.Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) &#8211; powiatowym urzędzie pracy lub &#8211; gdy nie jest zameldowana to w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.&#8221; Ponieważ przebywałam wtedy i obecnie  na terenie Wołomina należał mi się wtedy i obecnie status osoby bezrobotnej. Dlatego skażona decyzja jest bezpodstawna. W okresie późniejszym, w yy sierpnia 2007, zameldowałam się w innym mieście, jednak w (dniu yy+a gdzie a<10) sierpnia 2007 wymeldowałam się  stamtąd, by ponownie ... pisania i wysyłania pism, stawiania się na żądanie tych organów, i przede wszystkim  zniszczenia mojego zdrowia, narażania życia (już wielokrotnie), oraz utraty wiary w wyuczone od dzieciństwa podstawowe wartości.  Należne prawnie...
Źródło: topranking.pl/1522/inwigilacja,pszesladowanie,czy,inne,slowo.php


Temat: Inwigilacja, psześladowanie, czy inne słowo?
(Niestety, w ortografi podobnej do tradycyjnej) Kilka dni temu otrzymałam pismo z Powiatowego Urzędu Pracy mniej więcej następującej treści : " (...) Decyzja Na podstawie (...) postanawiam: uchylić decyzję nr (...) z dnia 13.12.2007 dotyczącą utraty statusu osoby bezrobotnej z dniem 08.01.2007 (...) postanawiam: 1. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem xx.08.2007 (...) 2. o uznaniu Pani z dniem (xx+a, gdzie a<7).08.2007 za osobę bezrobotną, o odmowie przyznania prawa do zasiłku. uzasadnienie: (...)... w okresie od dnia xx.08.2007r. do (xx+a, gdzie a<7).08.2007 była pani zameldowana  yyyyyyyyyyy. ...(...) pouczenie (...) otrzymują (...)" pieczątka ... przypadku z kilku powodów np. z powodu dużego, niezgodnego z prawem opóźnienia decyzji. Prawo: "...organ administracji publicznej zobowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132." Czyli mieli na to czas do 17 grudnia 2007 + 7 dni = 24 grudnia 2007. Tylko miesiąc poślizgu. Decyzja wydaje się niezgodna z prawem. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26.11.2004 z późniejszymi zmianami: "§5.1.Osoba która ma zamiar zmienić miejsce zameldowania  lub pobytu , ... względu na planowane miejsce zameldowania  lub pobytu." 2.(...) 3. Osoba, która zmieniła zameldowanie lub miejsce pobytu , zgłasza  się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu, w ... służby zdrowia. Ciekawe, czy otrzymała bym jakąkolwiek odpowiedź, gdybym sama nie przesłała odwołania do organu nadrzędnego. Sądząc z daty i wcześniejszych pism - nie. Ktoś mi zwróci za ten znaczek i ... to prawo, bo biorą za to pieniądze, i znają. A to robią ze złośliwości, mafijnego spaczenia w  wołomińskim światku. Czy jakikolwiek urzędnik będzie ukarany za odmowę rozpatrzenia odwołania? Za bezczelne celowe...
Źródło: topranking.pl/1522/inwigilacja,pszesladowanie,czy,inne,slowo.php


Temat: Dlaczego PPP?
Pana Zygmunta Worsa, orzekającej o utracie przeze mnie statusu osoby bezrobotnej z dniem 04.07.2007 r. Decyzja Starosty Świdnickiego jest nieuzasadniona i krzywdząca. Ma ona na celu jedynie wymiganie się Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) od obowiązku na niego nałożonego, mianowicie rzetelnego pośrednictwa w poszukiwaniu pracy dla bezrobotnych mieszkańców. Zamiast tego, urząd ten zdaje się rękami Starosty Świdnickiego wypełniać całkiem inne wytyczne, czy też zalecenia odgórne, dotyczące najprawdopodobniej dbałości o zmniejszanie statystyki bezrobocia w Polsce, wszelkimi możliwymi, w tym bezprawnymi i nękającymi obywateli środkami. Ten tok postępowania zmusza pozostawionych bez wszelkiego wsparcia instytucjonalnego, a przede wszystkim bez ochrony zdrowotnej obywateli, do samodzielnej egzystencji wśród społeczności. Zaskarżona decyzja jest nieuzasadniona, albowiem uzasadnia się jej wydanie tym, jakoby z posiadanych przez PUP dokumentów wynikało, że odmówiłem bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, co nie jest zgodne z prawdą. Od trzech lat byłem zarejestrowany w PUP jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku i w ... miejsc pracy nic się nowego nie tworzy, co spowodowało wysokie jak nigdzie w Europie bezrobocie. "Alternatywą" dla bezrobotnych stały się tzw. "spędy bydła", organizowane przez urzędy pracy dla bezrobotnych na "spotkanie" ... faktycznie zlikwidować bezrobocie w Polsce w przeciągu kilku miesięcy i Polska osiągnie SUKCES!!! Oferta firmy STARION mnie nie zainteresowała i jako, że nie miałem nałożonego obowiązku zatrudnienia w niej, nie ubiegałem...
Źródło: topranking.pl/1808/dlaczego,ppp.php


Temat: Jak pracuje PUP w Wołominie.
Jak pracuje PUP w Wołominie. (tekst w nowej ortografi: ó->u, ch->h,rz->ż/sz, -ii->-i) W dniu 17-12-2007 w trakcie obowiązkowej wizyty w PUP dostałam decyzję, że z dniem XX-01-2007 straciłam status osoby bezrobotnej. Pieczątkę podsteplowała Teresa Instyńska-Murawska. Także wczoraj złożyłam w PUP odwołanie mniej więcej takie (tekst we w miarę tradycyjnej ortografi): " 17 grudnia 2007 xxxxxxx xxxxxxxx yyyyyyyyyyyyyyyy zz-zzz zzzzzzzzz Poste Restante Wojewoda Mazowiecki Pl. Bankowy 3/5 00-142 Warszawa za pośrednictwem Starosta Powiatu Wołomińskiego zgodnie z pouczeniem zamieszczonym pod decyzją odwołanie wnoszę w Państwowym Urzędzie Pracy W dniu 17 grudnia 2007 (dzisiejszym) otrzymałam decyzję o utracie przeze mnie statusu osoby bezrobotnej z dniem xx stycznia 2007 roku (czyli prawie rok temu), równocześnie zaproponowano mi ponowną rejestrację w dniu dzisiejszym. Decyzja jest w moich oczach absurdalna i niezgodna z prawem ponieważ zgodnie z wymaganiami tego urzędu meldowałam się w nim na dwu wizytach w lutym 2007 i lipcu 2007 (a więc po dacie utraty statutu osoby bezrobotnej), ... ). Kolejna wizyta była wyznaczona na dzień dzisiejszy i zgodnie z wymaganiami byłam w urzędzie, gdzie właśnie zaproponowano mi ponowne zarejestrowanie się, dlatego myślę, że jednym z celów absurdalnej decyzji było ukrycie długotrwałego bezrobocia i ukrycia faktycznej stopy bezrobocia. Ubezpieczenie zdrowotne jest mi potrzebne na wypadek następnego pobicia przez policję lub straż miejską w jakimś sądzie (jak w dniu 29 grudnia 2006 ... tak nie dostaję, bo jestem długotrwale bezrobotna i zasiłek nie należy mi się. Decyzja została umotywowana tym, że w dniu xx stycznia 2007 wymeldowałam się z ówczesnego miejsca zameldowania, jednak jest niezgodna z prawem ponieważ zgodnie z załączonym pouczeniem załącznik 1, otrzymanym z PUP „Status bezrobotnego ma osoba która: (...) 17.Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) – powiatowym ... obecnie status osoby bezrobotnej. Dlatego skażona decyzja jest bezpodstawna. W okresie późniejszym, w yy sierpnia 2007, zameldowałam się w innym mieście, jednak w (dniu yy+a gdzie a<10) sierpnia 2007 wymeldowałam się ... na stratę czasu pisania i wysyłania pism, stawiania się na żądanie tych organów, i przede wszystkim zniszczenia mojego zdrowia, narażania życia (już wielokrotnie), oraz utraty wiary w wyuczone od dzieciństwa podstawowe...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,267,73453393,73453393,Jak_pracuje_PUP_w_Wolominie_.html